Finn Håkon Jørstad

Project Info

Stilling Advokat/partner

Project Description

91 57 66 44
finn@advokatfirmaetfinn.no

Finn Håkon Jørstad har vært partner i Advokatfirmaet Finn as siden august 2007.

Advokat Finn Håkon Jørstad jobber bredt innenfor det forretningsjuridiske felt, men med spesialisering innenfor kontraktsrett, forsikringsrett og fast eiendomsretts forhold. Spesielt under fast eiendom nevnes byggesaksbehandling, seksjonering, eiendomsmegling, kjøp/ salg av næringseiendommer, fradeling og rene kontraktsmessige tvister (eierskifte, entreprise og bustadoppføring).

Advokat Jørstad har flere års erfaring som bostyrer, og vil kunne tilby bistand i forbindelse med insolvens/restrukturering. Jørstad jobber også særskilt med oppdrag innenfor petroleum/leverandørindustri og skipsfart.
Advokat Jørstad er samarbeidsadvokat hos Huseiernes Landsforbund.http://www.huseierne.no/om-oss/radgivning/samarbeidsadvokater/

Utdannelse:
1993 – 1999, Universitetet i Tromsø Cand.jur

Arbeidserfaring:
2007 – dd Advokat/Partner, Advokatfirmaet Finn, Harstad
2004 – 2007 Advokat, Steenstrup Stordrange, Hammerfest
2003 – 2004 Advokat, Steenstrup Stordrange, Tromsø
2002 – 2003 Advokatfullmektig, Steenstrup Stordrange, Tromsø
2001 – 2002 Advokatfullmektig, PriceWaterhouseCoopers, Tromsø
1999 – 2001 Megler/jurist, EiendomsMegler 1, Tromsø

Språk:
Engelsk

Verv:
Diverse styreverv.
Styreleder hos IF Kilkameratene