Julie Opgård Olsen

Project Info

Stilling Senioradvokat

Project Description

98 85 62 34

julie@advokatfirmaetfinn.no</a

Advokat Julie Opgård Olsen er fast ansatt advokat i advokatfirmaet FINN AS. Olsen jobber primært innenfor rettsområder som blant annet strafferett, fast eiendom, arverett, kontraktsrett, helserett og arbeidsrett. Olsen har sine spesialfag innen arbeidsrett og diskrimineringsrett

Utdannelse:

2020-2021 UiT Norges arktiske universitet – Årsstudium i ledelse
2012-2017 UiT Norges arktiske universitet – Master i rettsvitenskap

Arbeidserfaring:
2021 – d.d. Advokat, Advokatfirmaet FINN AS, Harstad
2020-2021 Rådgiver, Harstad kommune
2020-2020 Advokatfullmektig, Advokatfirma Eurojuris Nord AS
2018-2020 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Eurojuris Harstad AS
2017-2018 Førstekonsulent, Skatteetaten
2015 Praktikant, Trondenes tingrett

Språk:
Engelsk

Masteroppgave:
«Hjemmel for tiltak overfor sykehjemspasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg inngrep»