Vilde Refnin Jordbakke

Project Info

Stilling Advokat

Project Description

 48 29 62 68
vilde@advokatfirmaetfinn.no

Advokat Vilde Refnin Jordbakke har vært ansatt i Advokatfirmaet FINN AS siden februar 2015. Jordbakke har særlig kompetanse innenfor strafferett og barnevernsrett, og har mye prosedyreerfaring fra domstol og Fylkesnemnd innenfor disse rettsområdene.  Advokat Jordbakke har også erfaring innenfor andre rettsområder, som blant annet erstatningsrett, barnerett, kontraktsrett og selskapsrett.

Utdannelse:
2009-2014 Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap

Arbeidserfaring:

2017 – Advokat, Advokatfirmaet Finn AS, Harstad
2015 – 2017 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Finn AS, Harstad
2012 – 2014 Sekretær – Nordia Law
2013 – Praktikant – Majorstua politistasjon
2008-2014 – Avlaster – Bærum kommune

Språk:
Engelsk

Masteroppgave:
«Sikrer lovverket at barn ikke mister sin barndom ved uforsvarlig tilbakeføring, og at foreldre ikke mister sine barn unødig?»