Vilde Refnin Jordbakke

Project Info

Stilling Advokat

Project Description

 48 29 62 68
vilde@advokatfirmaetfinn.no

Advokat Vilde Refnin Jordbakke  har vært ansatt i firmaet siden februar 2015. Jordbakke arbeider bredt innenfor firmaets kompetansefelt. Jordbakke har tidligere arbeidet blant annet ved advokatfirmaet Nordia law i Oslo.

Utdannelse:
2009-2014 Universitetet i Oslo, Master i rettsvitenskap

Arbeidserfaring:

2017 – Advokat, Advokatfirmaet Finn AS, Harstad
2015 – 2017 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Finn AS, Harstad
2012 – 2014 Sekretær – Nordia Law
2013 – Praktikant – Majorstua politistasjon
2008-2014 – Avlaster – Bærum kommune

Språk:
Engelsk

Masteroppgave:
«Sikrer lovverket at barn ikke mister sin barndom ved uforsvarlig tilbakeføring, og at foreldre ikke mister sine barn unødig?»