Utdanningsrett

Vårt firma bistår elever og studenter med å ivareta de rettigheter til utdanningssituasjonen som lovverket stiller. Våre advokater har blant annet erfaring fra saker som gjelder følgende tematikk:

  • Utestenging fra studie
  • Skikkethetsvurderinger
  • Juks- og plagiatanklager
  • Erstatning for tapt skolegang
  • Rettigheter i grunnskolen

Universitet og høyskole skal for en del av sakstypene dekke studentens nødvendige utgifter til advokat. Vi gir nærmere veiledning om dette.

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Vilde Refnin Jordbakke
Advokat
Maren J.
Melsbø
Advokat