Vilkår


Alminnelige oppdragsvilkår


Oppdragsbekreftelse


Priser

Les mer 

 


Fri rettshjelp

Vi tar saker med fri rettshjelp, herunder fritt rettsråd og fri sakførsel. I henhold til lov om fri rettshjelp  er det bestemte sakstyper som er omfattet, samt at det for en stor del skal foretas en økonomisk behovsprøving.

Regler for fri rettshjelp

Navn (påkrevd)

Epost (påkrevd)

Telefonnummer (påkrevd)

Emne

Din melding