Bjørn Schultz Eilertsen

Project Info

Stilling Advokatfullmektig

Project Description

 97 70 37 03

bjorn@advokatfirmaetfinn.no

Bjørn Schultz Eilertsen har vært ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet FINN AS siden august 2022. Eilertsen arbeider særlig med selskaps-, kontrakts-, pengekravs- og erstatningsrett.
Fra mastergradsstudiet i rettsvitenskap har han spesialfag i selskapsrett og skatterett. Fra bachelorgradsstudiet i økonomi og administrasjon har han spesialfag i logistikk.

Utdannelse:
2015-2020 Universitetet i Tromsø – Mastergrad i rettsvitenskap
2012-2015 Universitetet i Tromsø campus Narvik (tidl. Høgskolen i Narvik) – Bachelorgrad i økonomi og administrasjon

Arbeidserfaring:
2022 – d.d. Advokatfullmektig i Advokatfirmaet FINN AS
2020 – 2022 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Kvasstind AS

Språk:
Engelsk

Masteroppgave: Rettsvirkningene av internasjonal konkurs i Norge
Bacheloroppgave: Bedriftsetablering