Eskild Evjenth

Project Info

Stilling Advokatfullmektig

Project Description

47 71 55 26
eskild@advokatfirmaetfinn.no

Advokatfullmektig Eskild Evjenth ble ansatt i advokatfirmaet FINN AS september 2020. Som advokatfullmektig arbeider Evjenth bredt med ulike saksområder. Evjenth har sine spesialfag innen selskapsrett og havressursrett.

Utdannelse:

2015-2020 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Master i rettsvitenskap

Arbeidserfaring:

2020 – dd Advokatfullmektig, Advokatfirmaet FINN AS
2019 – 20 Saksbehandler Gatejuristen i Tromsø

Språk:
Engelsk

Masteroppgave:

Ulike myndigheters adgang til å fastsette vilkår for etablering av akvakulturanlegg.