Geir Olav Pedersen

Project Info

Stilling Senioradvokat

Project Description

 95 46 32 26
geirolav@advokatfirmaetfinn.no

Geir Olav Pedersen er ansatt som senioradvokat i Advokatfirmaet FINN AS. Pedersen har bakgrunn fra Skattefogden i Troms, Brønnøysundregistrene og Forsvarsbygg. I 2005 begynte han som advokat og etablerte etterhvert sitt eget advokatfirma. Som advokat har han lang erfaring fra rettsområdene fast eiendom, barnerett/barnevernrett, familie/arv/skifte som forsvarer og bistandsadvokat.

Pedersen har også:

  • Erfaring med juridisk bistand for næringslivet, spesielt på det selskapsrettslige området.
  • Erfaring innen tvangsinndrivelse, seksjonering, ekspropriasjon/eiendomstransaksjoner, herunder oppgjør mellom kjøper og selger.
  • Omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnd, kontrollkommisjon, tingretter og lagmannsrett i bl.a straffesaker og barne-/barnevernssaker.

Utdannelse:
1988 – 1993, Universitetet i Tromsø, Cand. Jur.

Arbeidserfaring:

2019 – d.d. Senioradvokat i Advokatfirmaet FINN AS
2017 – 2019 Advokat i Advokatfirmaet FINN AS
2009 – 2017 Advokat og innehaver av Advokat Geir Olav Pedersen
2005 – 2009 Advokatfullmektig, senere advokat i Advokatfirmaet Edvardsen AS
1999 – 2005 FBT/Forsvarsbygg
1997 – 1999 Brønnøysundregistrene, Næringsavd.
1994 – 1997 Skattefogden i Troms

Språk:
Engelsk

Verv:
Diverse styreverv i næringsliv, frivillige organisasjoner