Ingrid Aadnesen

Project Info

Stilling Advokatfullmektig

Project Description

 90 66 63 32
ingrid@advokatfirmaetfinn.no

Advokatfullmektig Ingrid Aadnesen har vært ansatt i advokatfirmaet FINN AS siden september 2017. Som advokatfullmektig arbeider Aadnesen bredt med ulike saksområder. Aadnesen har sine spesialfag innen selskapsrett og skatterett.

Utdannelse:

2011-2017 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Master i rettsvitenskap

Arbeidserfaring:

2018 – dd Underviser i Rettslære, Heggen videregående skole
2018 – dd Foreleser ved Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet, Campus Harstad
2017 – dd Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Finn AS, Harstad
2017 Juridisk førstekonsulent, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
2016-2017 Juridisk konsulent, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
2014 Praktikant, Rana tingrett

Språk:
Engelsk

Masteroppgave:

«Utendørs arealsvikt – Når utgjør arealsvikt en kjøpsrettslig mangel etter avhendingsloven § 3-3?»