Ingrid Sollid

Project Info

Stilling Advokatfullmektig

Project Description

40 45 07 55
sollid@advokatfirmaetfinn.no

Advokatfullmektig Ingrid Sollid ble ansatt i advokatfirmaet FINN AS august 2021. Som advokatfullmektig arbeider Sollid bredt med ulike saksområder. Hun har spesielt kompetanse innenfor forretningsjus, herunder kontraktsrett, selskapsrett og erstatningsrett.

Utdannelse:

2016-2021 -Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Master i rettsvitenskap

Arbeidserfaring:

2021 – dd Advokatfullmektig, Advokatfirmaet FINN AS
2019 – 2020 Trainee, advokatfirmaene Selmer AS, Arntzen de Besche AS, Ræder AS og Wiersholm AS
2020 – 2020 Praktikant Troms politidistrikt påtale

Språk:
Engelsk

Masteroppgave:
Hvilken sikkerhet gir tegningen av styreansvarsforsikring for styremedlemmer i aksjeselskaper?