Ingvild Hegstad

Project Info

Stilling Advokatfullmektig

Project Description

97 42 46 88

ingvild@advokatfirmaetfinn.no

Advokatfullmektig Ingvild Hegstad har vært ansatt i advokatfirmaet FINN AS siden oktober 2020. Hegstad jobber primært innenfor rettsområdene fast eiendom, arv- og familierett, helserett og trygderett. Hegstad har sine spesialfag innen skatterett og arbeidsrett.

Utdannelse:

2015-2020 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Master i rettsvitenskap

Arbeidserfaring:

2020 – dd Advokatfullmektig, Advokatfirmaet FINN AS
2016-2020 Sekretær, Advokatfellesskapet Centrum AS

Språk:
Engelsk

Masteroppgave:

Ungdomsstraffens nedre grense – hvor alvorlig må lovbruddet være for at ungdomsstraff kan idømmes?