Ingvild Hegstad

Project Info

Stilling Advokatfullmektig

Project Description

97 42 46 88
ingvild@advokatfirmaetfinn.no

Advokatfullmektig Ingvild Hegstad har vært ansatt i advokatfirmaet FINN AS siden okotber 2020. Som fullmektig arbeider Hegstad bredt med ulike saksområder. Hegstad har sine spesialfag innen skatt- og arbeidsrett.

Utdannelse:

2015-2020 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Master i rettsvitenskap

Arbeidserfaring:

2020 – dd Advokatfullmektig, Advokatfirmaet FINN AS
2016-2020 Sekretær, Advokatfellesskapet Centrum AS

Språk:
Engelsk

Masteroppgave:

Ungdomsstraffens nedre grense – hvor alvorlig må lovbruddet være for at ungdomsstraff kan idømmes?