Kenneth Døvik Eliassen

Project Info

Stilling Advokat

Project Description

99 16 12 48

kenneth@advokatfirmaetfinn.no

Kenneth Døvik Eliassen har vært ansatt i advokatfirmaet FINN AS siden 4. januar 2021. Eliassen arbeider med kommersielle kontrakter, transaksjoner, selskapsrettslig bistand og tvisteløsning. Han har spesialfag innen selskapsrett, kontraktsrett og markedsrett.

Utdannelse:
2011-2016 Universitetet i Oslo – Master i rettsvitenskap
2007-2009 Fagbrev i butikkfaget

Arbeidserfaring:

2022 –  dd    Advokat, Advokatfirmaet FINN AS
2021 – 2022 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet FINN AS
2020 – 2021 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Schjødt AS
2018 – 2020 Secondment som juridisk konsulent, Equinor ASA
2017 – 2019 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Wiersholm AS
2015 – 2017 Praktikant, Finansedepartementet skattelovavdelingen
2014 – 2015 Trainee, advokatfirmaene Selmer DA, Arntzen de Besche DA, Ræder DA og Wiersholm AS

2013 – 2015 Studentmedarbeider, Advokatfirmaet Elden DA

Språk:
Engelsk

Masteroppgave:
Erstatning for ugrunnet søksmål.