Mari Kristensen

Project Info

Stilling Advokatfullmektig

Project Description

 99 11 61 47

mari@advokatfirmaetfinn.no

Advokatfullmektig Mari Kristensen startet hos oss 1 september. Kristensen kommer fra jobb som juridisk rådgiver hos sekretariatet for Forbrukerklageutvalget. Som fullmektig vil Kristensen jobbe bredt innenfor alle fagområder i starten , men har sin særkompetanse innenfor rettsområdene forbruker-, kjøps- og kontraktsrett. Kristensen har sine spesialfag innen internasjonale kontrakter og mekling.

Utdannelse:
2013-2019 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Master i rettsvitenskap
2012-2013: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Psykologi – årsstudium

Arbeidserfaring:
2022 – dd Advokatfullmektig, Advokatfirmaet FINN AS
2020-2022: Juridisk rådgiver i sekretariatet for Forbrukerklageutvalget, som ble en del av Forbrukertilsynet i 2021
2019-2020: Juridisk rådgiver i Forbrukerrådet

Språk:
Engelsk

Masteroppgave: «Kredittvurderingsplikten i forbrukerforhold»