Morten Dragvik Elvevoll

Project Info

Stilling Advokat/partner

Project Description

 98 23 96 47
morten@advokatfirmaetfinn.no

Morten Dragvik Elvevoll har vært partner i Advokatfirmaet FINN AS siden august 2008.

Særskilt må nevnes at Elvevoll har lang og bred erfaring innenfor det meste som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, eiendomsmegling og oppgjørsoppdrag, nabotvister, husleierett, seksjonering av boliger og næringseiendommer, generell rådgivning, etablering av borettslag, tomtefeste, tomtefradelinger, tingsrett, ekspropriasjon m.m.

Elvevoll har også:

  • Betydelig erfaring innen barnerettslige emner som fast bosted og samvær. Han har de siste årene prosedert en rekke slike saker for tingrett og lagmannsrett.
  • Erfaring med ektefelleskifter, dvs. økonomisk oppgjør ifm. skilsmisser. Tilsvarende erfaring har Elvevoll hva gjelder samboere og økonomisk oppgjør ifm. samlivsbrudd.
  • Erfaring innenfor arverettslige problemstillinger, herunder arveplanlegging. Elvevoll har dessuten en rekke ganger bistått klienter ifm. dødsboskifte, enten som advokat for en eller flere av arvingene, eller som privat oppnevnt bostyrer.
  • Elvevoll er også oppnevnt som hjelpeverge for en rekke hjelpetrengende personer.

Utdannelse:
1993 – 1999 Universitetet i Tromsø Cand. jur.
1990 – 1992 Høyskolen i Harstad Høyskolekandidat, Økonomi og administrasjon

Arbeidserfaring:
2008 – dd Advokat / Partner, Advokatfirmaet FINN, Harstad
2007 – 2008 Advokat, Advokat Morten D. Elvevoll as
2006 – 2007 Advokat, Codex Advokat Harstad as
2004 – 2006 Advokatfullmektig Codex Advokat Harstad as
2002 – 2004 Juridisk rådgiver, Skifte eiendom (Forsvarsbygg)
2000 – 2002 Jurist, Forsvarsbygg
1999 – 2000 Jurist, Prosjekt sammenbinding skytefeltene Mauken og Blåtind (Forsvarsbygg)

Språk:
Engelsk

Verv og lignende:
Diverse styreverv