Morten Dragvik Elvevoll

Project Info

Stilling Advokat/partner

Project Description

 98 23 96 47

morten@advokatfirmaetfinn.no

Morten Dragvik Elvevoll har vært partner i Advokatfirmaet FINN AS siden august 2008.

Elvevoll har lang og bred erfaring innenfor det meste som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, eiendomsmegling, oppgjørsoppdrag, nabotvister, husleierett, seksjonering av boliger og næringseiendommer, generell rådgivning, etablering av borettslag, tomtefeste, tomtefradelinger, tingsrett og ekspropriasjon m.m.

Elvevoll har også betydelig erfaring innen barnerettslige emner som fast bosted og samvær. Han har de siste årene prosedert en rekke slike saker for tingrett og lagmannsrett. Erfaring med ektefelleskifter, dvs. økonomisk oppgjør ifm. skilsmisser. Tilsvarende erfaring har Elvevoll hva gjelder samboere og økonomisk oppgjør ifm. samlivsbrudd. Erfaring innenfor arverettslige problemstillinger, herunder arveplanlegging. Elvevoll har dessuten en rekke ganger bistått klienter ifm. dødsboskifte, enten som advokat for en eller flere av arvingene, eller som privat oppnevnt bostyrer.

Utdannelse:
1993 – 1999 Universitetet i Tromsø Cand. jur.
1990 – 1992 Høyskolen i Harstad Høyskolekandidat, Økonomi og administrasjon

Arbeidserfaring:
2008 – d.d Advokat / Partner, Advokatfirmaet FINN AS
2007 – 2008 Advokat, Advokat Morten D. Elvevoll AS
2006 – 2007 Advokat, Codex Advokat Harstad AS
2004 – 2006 Advokatfullmektig Codex Advokat Harstad AS
2002 – 2004 Juridisk rådgiver, Skifte eiendom (Forsvarsbygg)
2000 – 2002 Jurist, Forsvarsbygg
1999 – 2000 Jurist, Prosjekt sammenbinding skytefeltene Mauken og Blåtind (Forsvarsbygg)

Språk:
Engelsk

Verv og lignende:
Diverse styreverv