Robin Moe(permisjon)

Project Info

Stilling Advokatfullmektig

Project Description

48 22 18 55
robin@advokatfirmaetfinn.no

Advokatfullmektig Robin Moe har vært ansatt i advokatfirmaet FINN AS siden august 2018. Som advokatfullmektig arbeider Moe bredt med ulike saksområder. Moe har sine spesialfag innen selskapsrett og barnerett. Moe er også utdannet politi og har 16 års erfaring fra politiet. Blant annet fra operativ tjeneste, etterforskning og som operasjonsleder. Moe har gjennom sin erfaring fra politiet en bred kompetanse innenfor strafferett.

Utdannelse:

2012 – 2018 Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – Master i rettsvitenskap
2010 Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland – Strategi og ledelse, finansiering og investering, samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi.
2008 Handelshøgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland – Markedsføring, organisasjon og ledelse og regnskapsforståelse.
1998 – 2001 Politihøgskolen

Arbeidserfaring:

 

2018 – d.d. Advokatfullmektig, Advokatfirmaet FINN AS
2013 – 2017 Politioverbetjent, Midtre Hålogaland politidistrikt
2008 – 2013 Politietterforsker, Harstad politistasjon
2004 – 2008 Politibetjent, Ordensseksjonen Grønland politistasjon, Oslo politidistrikt
2002 – 2004 Politietterforsker, Grønland politistasjon, Oslo politidistrikt
2001 – 2002 Politibetjent Tromsø politistasjon

Språk:
Engelsk.

Masteroppgave:

«Ungdomsstraff», Fastsettelse, innhold og gjennomføring.