Rudi Mikal Christensen

Project Info

Stilling Advokat/partner

Project Description

 95 41 20 25

rudi@advokatfirmaetfinn.no

Rudi Mikal Christensen har vært partner i Advokatfirmaet FINN AS siden april 2008. Christensen arbeider særlig med selskaps- og kontraktsrett. Han har erfaring fra en rekke større transaksjoner og bistår regelmessig i forbindelse med gjennomføring av fusjoner/fisjoner og egenkapitaltransaksjoner. Videre rådgir Christensen også i forbindelse med regnskapsrett og skatterett.

Christensen oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkursbo. Han har også omfattende erfaring med rådgivning i forbindelse med restrukturering og gjeldsforhandlinger.

Utdannelse:

2015   Danske advokater, Certificate in Arbitration
1995 – 2001 Universitetet i Tromsø Cand. jur.
1993 – 1995 Høyskolen i Harstad Høyskolekandidat, Økonomi og administrasjon

Arbeidserfaring:
2008 – dd   Advokat/partner, Advokatfirmaet FINN AS
2007 – 2008 Fast Advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2002 – 2006 Advokatfullmektig, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
2001    Vit. ass., Universitetet i Tromsø, juridisk fakultet

Språk:
Engelsk

Publikasjoner:
Krav til et fungerende marked ved tvangsinnløsning av aksjer (Nordisk tidsskrift for selskapsrett 2002:3)

Verv:
Diverse styreverv i aksjeselskaper og stiftelser
Styreleder Sparebank 68 grader nord