Rune Stenstrøm

Project Info

Stilling Advokat/partner

Project Description

 91 58 58 62
rune@advokatfirmaetfinn.no

Rune Stenstrøm er partner i Advokatfirmaet FINN AS og har særlig kompetanse innenfor generell og spesiell strafferett. Stenstrøm har bakgrunn fra påtalemyndigheten. Stenstrøm har betydelig prosedyreerfaring fra mange hundre saker og har særlig kompetanse knyttet til rettslig prosess i straffesaker og sivile saker, i tillegg til internasjonal voldgift. Stenstrøm har videre kompetanse innen etterforskning og iretteføring av alle type straffesaker, herunder økonomisk kriminalitet.

Stenstrøm har særlig kompetanse med:

  • Juridisk bistand for næringslivet, herunder rådgivning, tvisteløsning, arbeidsrett, forsikringsrett og erstatningsrett samt prosess og internasjonal voldgift. Bistanden omfatter både kommersiell og bransjespesifikk oppfølging i tillegg til forvaltningsrettslige sider.
  • Barenerett/barnevern. Spesielt omfattende kompetanse der disse rettsområdene grenser over i strafferetten.
  • Skiftesaker. Mange av skiftesakene (privat og offentlig skifte) involverer betydelige næringsinteresser, herunder verdsetting av disse.</l
  • Alminnelig juridisk praksis og yter således juridisk bistand på de aller fleste rettsområder.

Stenstrøm er militærjuridisk rådgiver (major grad) for militær sjef i forsvaret.

Stenstrøm er også oppnevnt verge for en rekke hjelpetrengende personer.

Utdannelse:
2006 – 2008 Universitetet i Tromsø, avdeling Harstad, Videreutdanning i ledelse
1995 – 2000 Universitetet i Tromsø, Cand.jur.
1993 – 1997 Universitetet i Tromsø, Cand.mag. Statsvitenskap

Arbeidserfaring:
2008 – d.d Advokat/partner, Advokatfirmaet FINN AS
2007 – 2008 Advokat, Advokatfirmaet Edvardsen AS
2004 – 2007 Politiadvokat, Midtre Hålogaland politidistrikt
2002 – 2004 Politiadvokat/politifullmektig, Sogn og Fjordane politidistrikt
2000 – 2002 Juridisk saksbehandler, Statens vegvesen

Språk:
Engelsk

Verv:
Har/har hatt diverse styreverv i næringsliv, frivillige organisasjoner samt politiske verv.