Rune Stenstrøm

Project Info

Stilling Advokat/partner

Project Description

 91 58 58 62
rune@advokatfirmaetfinn.no

Rune Stenstrøm er partner i Advokatfirmaet FINN AS og har særlig kompetanse innenfor generell og spesiell strafferett. Stenstrøm har bakgrunn fra påtalemyndigheten og har betydelig erfaring vedrørende bruk av tvangsmidler samt iretteføring av straffesaker, tilsvarende prosedyreerfaring fra mange hundre saker for henholdsvis tingrett og lagmannsrett. Stenstrøm har videre kompetanse innen etterforskning og iretteføring av økonomisk kriminalitet.

Stenstrøm har også:

  • erfaring med juridisk bistand for næringslivet, herunder rådgivning, tvisteløsning, prosess og internasjonal voldgift. Bistanden omfatter både kommersiell og bransjespesifikk oppfølging i tillegg til forvaltningsrettslige sider.
  • erfaring innen barnerettslige emner som fast bosted, samvær og barnevern.
  • erfaring innenfor skiftesaker. Mange av skiftesakene (privat og offentlig skifte) involverer betydelige næringsinteresser, herunder verdsetting av disse.
  • erfaring fra alminnelig juridisk praksis og yter således juridisk bistand på de aller fleste rettsområder.

Stenstrøm er militærjuridisk rådgiver (major grad) for militær sjef i forsvaret.

Stenstrøm er også oppnevnt hjelpeverge for en rekke hjelpetrengende personer.

Utdannelse:
2006 – 2008. Høyskolen i Harstad, Videreutdanning i ledelse
1995 – 2000 Universitetet i Tromsø, Cand.jur.
1993 – 1997 Universitetet i Tromsø, Cand.mag. Statsvitenskap

Arbeidserfaring:
2008 – d.d Advokat/partner, Advokatfirmaet Finn AS
2007 – 2008 Advokat, Advokatfirmaet Edvardsen AS
2004 – 2007 Politiadvokat, Midtre Hålogaland politidistrikt
2002 – 2004 Politiadvokat/politifullmektig, Sogn og Fjordane politidistrikt
2000 – 2002 Juridisk saksbehandler, Statens vegvesen

Språk:
Engelsk

Verv:
Diverse styreverv i næringsliv, frivillige organisasjoner samt politiske verv.