Tove Julin Pettersen

Project Info

Stilling Advokat/partner

Project Description

 91 82 45 54

tove@advokatfirmaetfinn.no

Advokat Tove Julin Pettersen har vært ansatt i Advokatfirmaet FINN AS siden august 2010. Fra januar 2015 er hun også partner.

Advokat Tove Julin Pettersen har lang og bred erfaring innen flere områder som berører fast eiendom, herunder kjøper- og selgertvister, plan- og bygningsrett, jordskifte/rettigheter i fast eiendom, husleierett, mm. Pettersen har også særskilt kompetanse innen skatterett etter mange års erfaring fra Skatteetaten.

Pettersen oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkursbo, og jobber med insolvens og restrukturering. I tillegg har Pettersen prosedert en rekke saker innen bl.a. arbeidsrettens og trygderettens område.

Pettersen har kontorsted både i Harstad og Tromsø.

Utdannelse:
01/2006 – 06/2006, Høgskolen i Buskerud, Grunnleggende regnskap
01/2002 – 06/2002, Universitetet i Tromsø, Prosjektledelse
1993 – 1999, Universitetet i Tromsø, Cand. jur

Arbeidserfaring:

2015 – d.d Advokat/partner, Advokatfirmaet FINN AS
2012 – 2015 Advokat, Advokatfirmaet FINN AS
2010 – 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet FINN AS
2008 – 2010 Underdirektør, Skatt nord,Harstad
2005 – 2008 Skattejurist, Troms fylkesskattekontor, Tromsø
2001 – 2005 Skattejurist, Troms skattefogdkontor, Tromsø
2000 – 2001 Juridisk konsulent, Kemneren i Bodø, Bodø
2000 – 2000 Saksbehandler, Tromsø flyktning- og innvandrerkontor, Tromsø

Språk:
Engelsk