Tove Julin Pettersen

Project Info

Stilling Advokat/partner

Project Description

 91 82 45 54
tove@advokatfirmaetfinn.no

Advokat Tove Julin Pettersen har vært ansatt i Advokatfirmaet FINN AS siden august 2010. Fra januar 2015 er hun også partner.

Advokat Tove Julin Pettersen gir rådgivning til kunder og utfører prosedyreoppdrag innenfor det forretningsjuridiske-, privatrettslige- og det offentligrettslige fagfeltet. Hun har blant annet bakgrunn fra Skatteetaten og har spesialkompetanse innen alle spørsmål som vedrører skatt og merverdiavgift. Hun er videre spesialisert innen fagområdet fast eiendoms rettsforhold, herunder kjøper/selgertvister, jordskifte, tvist om eiendoms- og bruksrett m.m. Pettersen yter også bistand innen fagfeltene kontrakts- og entrepriserett, offentlige anskaffelser, arbeidsrett, erstatningsrett og forvaltningsrett.

Pettersen oppnevnes regelmessig som bostyrer i konkursbo.

Utdannelse, juridisk:
1993 – 1999, Universitetet i Tromsø, Cand. jur

Utdannelse, annet:
01/2006 – 06/2006, Høgskolen i Buskerud, Grunnleggende regnskap
01/2002 – 06/2002, Universitetet i Tromsø, Prosjektledelse

Arbeidserfaring:

2015 – dd Advokat/partner, Advokatfirmaet Finn, Harstad
2012 – 2015 Advokat, Advokatfirmaet Finn, Harstad
2010 – 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Finn, Harstad
2008 – 2010 Underdirektør, Skatt nord, Harstad
2005 – 2008 Skattejurist, Troms fylkesskattekontor, Tromsø
2001 – 2005 Skattejurist, Troms skattefogdkontor, Tromsø
2000 – 2001 Juridisk konsulent, Kemneren i Bodø, Bodø
2000 – 2000 Saksbehandler, Tromsø flyktning- og innvandrerkontor, Tromsø

Språk:
Engelsk