Juridiske artiklerđź“–

Samboeravtaler

En samboeravtale er en avtale mellom to samboere som sier noe om deres økonomiske forhold og fordelingen ved et eventuelt brudd.

Les mer...

 

Husleieforhold – inngåelse av avtale

Når man skal inngå en husleieavtale er det flere momenter som er viktig å huske på som utleier og som leietaker. Husleieloven regulerer leieforholdet mellom leietaker og utleier. Det er viktig å huske på at det ikke kan avtales vilkår i husleieforholdet som er mindre gunstig for leietaker enn det som følger av husleieloven. Les mer..

Testament  – Konfliktdempende middel ved arveoppgjør

Det kan i noen tilfeller oppstå konflikt mellom arvinger etter avdødes bortgang. Konfliktene kan dreie seg om hvem som skal ha arv, hvor mye den enkelte skal arve og hvilke gjenstander arvingene kan få. Les mer..

Fremtidsfullmakt – Hvorfor det er viktig.

En fremtidsfullmakt er i loven definert som en fullmakt til Ă©n eller flere personer om ĂĄ representere fullmaktsgiver etter at fullmaktsgiver pĂĄ grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til ĂĄ ivareta sine interesser som omfattes av fullmakten.

Les mer..

Spørsmål og svar om ferie

Sommerferien nærmer seg. I denne artikkelen tar vi opp de vanligste spørsmål arbeidstakere har i tilknytning til ferierettigheter. Les mer..

Arverett for samboere

Er dere samboere? Har dere/har dere ikke barn sammen? Har dere tenkt pĂĄ hva som skjer dersom
den ene av dere skulle gĂĄ bort?
VĂĄr erfaring som advokater er at samboere ofte har tenkt pĂĄ ovennevnte, men ikke kjenner til at man
også bør gjøre noe for å regulere situasjonen. Mange er av den oppfatning at arvelovens regler for
ektefeller er de samme ogsĂĄ for samboere. Det er ikke tilfellet. Les mer..