Arverett

Arv etter loven og testament
Vårt firma bistår med rådgivning vedrørende arv etter loven, herunder bistår vi med opprettelse av testamenter tilpasset den enkeltes behov.

Uskifte
Gjenlevende ektefelle og samboer kan i en rekke tilfeller bli sittende i uskiftet bo, ved førstavdødes død. Vi bidrar med rådgivning og rettslig bistand i forbindelse med etablering av uskifte, og vurdering av arvingers posisjon i tilfeller der lengstlevende sitter i uskiftet bo.

Generasjonsskifte
For den/de som eier store verdier knyttet til næringsvirksomhet, fast eiendom og lignende vil det ofte være av betydning å få en kontrollert overføring av verdiene gjennom et generasjonsskifte, og på denne måten sikre videre drift og forvaltning av formuesmassen. Vi bistår med rådgivning og gjennomføring av generasjonsskifter. I denne forbindelse har man et nært samarbeid med vår faggruppe for skatt- og avgiftsrett.

Dødsboskifte
Vi bistår ved både sammensatte skifter (mellom gjenlevende ektefelle og førstavdødes arvinger) og ved rene dødsboskifter. Dette innebærer rådgivning for gjenlevende ektefelle og arvinger, samt bistand i forbindelse med private og offentlige dødsboskifter.

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Morten Dragvik Elvevoll
Advokat / Partner
Geir Olav Pedersen
Advokat/partner
Eli Øverås
Advokat
Lisa Nylund
Advokatfullmektig