Arv og skifte

Vi tilbyr juridisk bistand i form av rådgivning og rettslig prøving av alle spørsmål innen arv og skifte. Vår bistand omfatter blant annet:

  • Opprettelse av testament
  • Opprettelse av fremtidsfullmakt
  • Bistå som testamentsfullbyrdere
  • Rådgivning ved arveplanlegging, herunder arveforskudd og pliktdelsarv
  • Gjennomføre skifte av dødsbo
  • Rådgivning ved uskifte

(Vi tilbyr juridisk bistand innenfor ordningen med fri rettshjelp, der de økonomiske vilkårene for dette er oppfylt. )