Corporate

Vårt firma har lang og omfattende erfaring med selskapsrett. Vi bistår privatpersoner og selskaper av alle størrelser med løpende rådgivning, transaksjoner, restruktureringer og tvisteløsning. Vi bistår fra oppstart av selskaper, i selskapenes livsløp og avvikling. Vår rådgivning gis både til selskapenes styrer og ledelse, eiere/aksjonærer, samt andre interessenter.

Flere av våre advokater har også styreverv i ulike selskaper og stiftelser.

Vi kan bistå med:

  • Stiftelse av selskaper, herunder salg av hylleselskaper
  • Struktureringer; fusjoner, fisjoner og omdanning
  • Transaksjoner, både små og mer komplekse
  • Corporate governance
  • Aksjonæravtaler
  • Aksjonærtvister
  • Styreansvar
  • Generasjonsskifter

Våre advokater har også lang erfaring med forhandlinger og prosedyre innenfor selskapsrettens område.