Barnerett

Vi tilbyr juridisk bistand i form av rådgivning og rettslig prøving av alle spørsmål innen barnerettens område, herunder; fast bosted, samvær, foreldreansvar og fastsettelse av farskap.

Det vil ofte kunne oppstå uenigheter ved barnerettslige spørsmål, og særlig ved samlivsbrudd og ved tilfeller hvor foreldrene ikke bor sammen ved fødselen. Vår rådgivning vil til enhver tid måtte ta hensyn til hva som fremstår som «barnets beste». Det er et vilkår for domstolsprøving at uenigheten har vært forsøkt meglet ved familievernkontoret.

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Rune Stenstrøm
Advokat / Partner
Geir Olav Pedersen
Advokat/partner
Morten Dragvik Elvevoll
Advokat / Partner
Eli Øverås
Advokat