Barn og familierett

Våre advokater har erfaring med problemstillinger innen familierett og barnerett, og bistår med rådgivning og rettslig prøving av alle spørsmål innen disse rettsområdene. Vår bistand omfatter blant annet:

  • Opprettelse av samboerkontrakt eller ektepakt
  • Bistand ved det økonomiske oppgjør ved opphør av samboer- eller ekteskap
  • Rådgivning innen barnerett, herunder fast bosted, samvær og foreldreansvar
  • Rådgivning innen barnevernsrett, herunder omsorgsovertakelse eller andre tiltak

Regler for fri rettshjelp