Forsikringsrett

Vårt firma representerer både forsikringstakere og forsikringsselskap. Vår samlede kompetanse dekker de mest sentrale områdene innen forsikringsretten.

Saker innenfor forsikringsrettens område gjelder som regel spørsmål om reiseskade, bilansvar, eiendomsskade, brann, tyveri, ansvar for privatpersoner, eierskifteforsikring, personskade, tvist om rettshjelpdekning eller ansvar for næringsdrivende. Når det gjelder ansvar for næringsdrivende, så har våre advokater blant annet bred erfaring fra saker som gjelder spørsmål om ansvar for entreprenører, rådgivende ingeniører, håndverkere, verksteder, arkitekter, eiendomsmeglere, revisorer mv.

Ved forsikringstvister må svært ofte også erstatningsrettslige regler vurderes i tillegg til de forsikringsrettslige sidene av saken (se over om Erstatningsrett for mer informasjon).

I tilfeller hvor forsikringstakers krav er avslått av forsikringsselskapet, har forsikringstaker ofte krav på rettshjelpsdekning som også omfatter dekning av kostnader til advokat underveis i den videre saksbehandlingen.

Kontakt gjerne en av våre advokater for en nærmere samtale.