Erstatningsrett og Profesjonsansvar

Våre advokater har bred erfaring blant annet fra saker som gjelder spørsmål om ansvar for:

  • Revisorer
  • Eiendomsmeglere
  • Advokater
  • Arkitekter

Våre advokater har også bred erfaring innen tingskadeerstatning og personskadeerstatning.

Erstatningssaker har ofte også en side til forsikringsrett, og i mange saker bistår vi med å fremme og forfølge krav mot forsikringsselskaper.

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Rudi Mikal
Christensen
Advokat / Partner
Eli
Øverås
Advokat
Rune
Stenstrøm
Advokat / Partner
Kenneth
Døvik Eliassen
Advokatfullmektig