Fast eiendom

Vi tilbyr juridisk bistand i form av rådgivning og tvisteløsning av alle problemstillinger innenfor fast eiendom, herunder;

  • Kjøp/salg av boliger og næringseiendommer
  • Boligtvister
  • Ekspropriasjon
  • Seksjonering
  • Jordskifte
  • Leie
  • Plan- og bygningsrett
  • Eiendomsutvikling
  • Naborett
  • Tomtefeste
  • Stiftelse og etablering av borettslag
  • Sameie

m.m.

De aller fleste har rettshjelpsdekning i sine innbo- og boligforsikringer. Denne kan ofte benyttes dersom det oppstår en tvist.

Vårt team på fast eiendom har omfattende erfaring og kompetanse innenfor dette fagområdet. Ta kontakt med oss!