Fast Eiendoms Rettforhold

Feil og mangler ved kjøp og salg av bolig

Våre advokater har lang erfaring i slike saker. I mange av disse sakene er det tegnet eierskifteforsikring, hvor selger er representert ved et eierskifteforsikringsselskap. Vår erfaring tilsier at de fleste kjøperne vil ha behov for bistand fra advokat i de aller fleste tilfellene hvor motparten er et eierskifteforsikringsselskap.

De fleste har i sine innbo- og villaforsikringer en rettshjelpsdekning, som gjelder fra det tidspunkt en tvist er oppstått. Fra tvistetidspunktet vil rettshjelpsforsikringen i praksis dekke ca. 80 % av advokat­utgiftene.

Ekspropriasjon

Advokatfirmaaet FINN AS bistår klienter ved ekspropriasjonsrettlige spørsmål og problemstillinger. Vi yter blant annet bistand ved forhandlinger, skjønn og tvisteløsning overfor domstolene.

Næringseiendom

Våre advokater har bred erfaring med alle de rettslige problemstillinger som kan dukke opp i forbindelse med næringseiendommer, enten du er eier og utleier, eller du leier næringseiendom. Vi kan blant annet bistå med

 • Kjøp og salg av næringseiendom og/eller selskap som eier næringseiendom (næringsmegling)
 • Gjennomgang / due diligence ved kjøp eller salg av næringseiendom og/eller selskap som eier næringseiendom
 • Utarbeide nødvendige avtaler og kontrakter, ev. gjennomgang av utkast / forslag til kontrakt.
 • Ivareta hele prosessen, inklusive forhandlinger
 • Skatt og merverdiavgift ved kjøp og salg av næringseiendom
 • Eierstruktur; herunder omorganisering, fisjoner og fusjoner
 • Mangler ved næringseiendom
 • Utarbeidelse og vurdering av leiekontrakter
 • Tvister i leieforhold

 

Eiendomsutvikling – endringer og etablering

 • Jordskifte
  • Jordskifteretten har kompetanse til å løse de fleste problemer knyttet til fast eiendom. Advokatfirmaet FINN AS har erfarne advokater innenfor fast eiendom, og har bistått klienter i en rekke jordskiftesaker.
 • Seksjonering
  • Advokatfirmaet FINN AS bistår både private, sameier og næringsdrivende klienter med små og store seksjoneringsoppdrag, samt ved reseksjonering av bolig.
 • Plan og bygningsrett
 • Stiftelse og etablering av borettslag
 • Omdannelse fra borettslag til eierseksjoner

Rettigheter i fast eiendom – avklaring og etablering

 • Naborett
 • Sameierett
 • Alminnelig tingsrett
 • Tomtefeste
  • Advokatfirmaet FINN AS bistår både festere og bortfestere (grunneiere) ved rettslige spørsmål knyttet til tomtefeste, herunder blant annet i:
   • Spørsmål knyttet til innløsning, herunder verdsetting av tomt
   • Regulering av festeavgift
   • Forlengelse av festekontrakter
   • Spørsmål vedrørende råderett og utnyttelse av eiendommen

 

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Morten Dragvik Elvevoll
Advokat / Partner
Geir Olav Pedersen
Advokat/partner
Tove Julin Pettersen
Advokat/Partner
Eli Øverås
Advokat