GDPR

Vårt firma tilbyr juridisk bistand i forbindelse med bedrifters etterlevelse av GDPR, personopplysningsloven og personvernet for øvrig.

Vi bistår blant annet med:

  • Utarbeidelse av samtykkeerklæringer
  • Utarbeidelse av personvernerklæringer
  • Utarbeidelse av databehandleravtaler
  • Utarbeidelse av internkontrolldokumentasjon
  • Veiledning om GDPR og personopplysningsloven

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Ingrid
Aadnesen
Advokat
Kenneth
Døvik Eliassen
Advokatfullmektig