TEKNOLOGI OG PERSONVERN

Vårt firma tilbyr juridisk bistand i forbindelse med bedrifters etterlevelse av personvernregelverket. Vi bistår blant annet med:

  • Utarbeidelse av samtykkeerklæringer
  • Utarbeidelse av personvernerklæringer
  • Utarbeidelse av databehandleravtaler
  • Utarbeidelse av internkontrolldokumentasjon
  • Veiledning om GDPR og personopplysningsloven