Immateriellrett/TMT

Vårt firma yter bistand innenfor følgende områder:

• Opphavsrettslige spørsmål
• Beskyttelse og utnyttelse av:

 • Ny teknologi (patent, design, opphavsrett, dataprogrammer, databaser mv.)
 • Navn (domenenavn, varemerker og firma)
 • Forretningsideer (konsepter, knowhow, bedriftshemmelighet, taushetsplikt etc.)
 • Reklame og markedsføring
 • Produktetterligninger og kopiering

• Utarbeidelse av kontrakter, bl.a.:

 • Kjøp
 • Vedlikehold, support og service
 • Konsulenttjenester
 • Drift
 • Uvikling og tilpasning
 • Konfidensialitet (Non-Disclosure)

• Tilbudsarbeid, forhandlinger og tvisteløsning

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Rudi Mikal Christensen
Advokat / Partner
Kenneth
Døvik Eliassen
Advokatfullmektig