Insolvens og Restrukturering

Våre advokater har utstrakt erfaring innen forskjellige former for insolvens, restruktureringsarbeid, refinansiering, og bobehandling. Vi bistår blant annet i forbindelse med:

  • Gjeldsforhandling/akkord
  • Avvikling/oppbud
  • Nedbemanning og refinansiering
  • Restrukturering av virksomhet

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Rudi Mikal Christensen
Advokat / Partner
Tove Julin Pettersen
Advokat / Partner
Ingrid
Aadnesen
Advokat