Entreprise

Firmaet har løpende oppdrag innenfor entrepriserett og bistår regelmessig byggherrer, entreprenører og rådgivere i både store og mindre omfattende saker.

Våre advokater har også lang erfaring med og kompetanse i forhandlinger og prosedyre i ulike kontrakts- og entrepriserettslige tvister, herunder voldgiftsoppdrag.

Firmaets advokater benyttes også som forelesere om kontraktsforhandlinger og andre emner innenfor kontrakts- og entrepriseretten.