Kontrakts- og Entrepriserett

Firmaet har løpende oppdrag innenfor entrepriserett og bistår regelmessig byggherrer, entreprenører og rådgivere i både store og mindre omfattende saker. Firmaet har også solid erfaring fra omfangsrike og komplekse entrepriser.

Firmaet har et særlig satsingsområde når det gjelder leverandørindustri til olje- og gassektoren.

Våre advokater har også lang erfaring med og kompetanse i forhandlinger og prosedyre i ulike kontrakts- og entrepriserettslige tvister, herunder voldgiftsoppdrag.

Firmaets advokater benyttes som forelesere om kontraktsforhandlinger og andre emner innenfor kontrakts- og entrepriseretten.

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Rudi Mikal Christensen
Advokat / Partner
Tove Julin Pettersen
Advokat/partner
Rune
Stenstrøm
Advokat/partner
Kenneth
Døvik Eliassen
Advokatfullmektig