Personskader og Pasientskade

Vårt firma bistår personer som er påført skade med å fremsette krav om erstatning, samt sørge for at det utmåles riktig erstatningsbeløp. Bistanden kan være i forbindelse med personskader, eksempelvis etter trafikkuhell og motpart er ofte forsikringsselskap. Andre eksempler er militært personell som har skade etter deltakelse i utenlandsoperasjoner. Vi yter også hjelp ved yrkesskade og pasientskader.

I en del av disse sakene dekker staten skadelidtes nødvendige utgifter til advokatbistand.

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Tove Julin Pettersen
Advokat / Partner
Julie
Olsen
Advokat