Selskapsrett og Transaksjoner

Våre advokater har omfattende erfaring innen selskapsrett. Vi rådgir blant annet i forbindelse med:

 • Styreansvar
 • Selskapsetableringer
 • Aksjonæravtaler
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Fusjoner og fisjoner
 • Granskninger etter aksjeloven
 • Avtaler mellom selskap og aksjonærer

Når det gjelder transaksjoner omfatter vår rådgivning blant annet:

 • Rådgivning/tilrettelegging av salg
 • Valg av transaksjonsform
 • Due diligence
 • Utforming/forhandling av avtaler

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Rudi Mikal Christensen
Advokat / Partner
Ingrid Aadnesen
Advokat
Kenneth
Døvik Eliassen
Advokatfullmektig