Skatt\avgift

Vi har som mål ved rådgivning innenfor skatte- og avgiftsrettens område å gi konstruktiv og effektiv rådgivning til klienter som vurderer å gjennomføre selskapsrettslige eller privatrettslige transaksjoner, herunder kjøp og salg av virksomheter, fisjoner og fusjoner, generasjonsskifte mv. Vi bistår skattytere i dialog med Skatteetaten både ved bokettersyn og avklaringer av rettslige spørsmål.

Vår rådgivning omfatter blant annet:

  • Personbeskatning
  • Selskapsbeskatning
  • Eiendomsskatt
  • Arv og generasjonsskifte