Skatte- og Avgiftsrett

Vi har som mål ved rådgivning innenfor skatte- og avgiftsrett å gi konstruktiv og effektiv rådgivning til klienter som vurderer å gjennomføre selskapsrettlige eller privatrettslige transaksjoner, herunder kjøp og salg av virksomheter, fisjoner og fusjoner, generasjonsskifte mv.

Vår rådgivning omfatter blant annet:

  • Personbeskatning
  • Selskapsbeskatning
  • Eiendomsskatt
  • Arv og arveplanlegging

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Rudi Mikal Christensen
Advokat / Partner
Tove Julin Pettersen
Advokat / Partner
Ingrid
Aadnesen
Advokat