Skifterett, Felleseieskifte og Samboere

Vårt firma bistår samboere og ektefeller ved utarbeidelse av avtaler om formuesordninger/ektepakter knyttet til bestemmelser om eierskap, felleseie, skjevdeling og særeie. Skulle det oppstå et samlivsbrudd kan mange problemer unngås ved å ha gode avtaler inngått på forhånd.

Ved samlivsbrudd og separasjon/skilsmisse skal det normalt skje en fordeling av eiendeler og gjeld mellom de tidligere samboerne og ektefellene. Ofte kan det dreie seg om kompliserte faktiske forhold knyttet til verdsettelse av eiendommer og forretningsvirksomhet, aksjer og verdipapirer. Vi bistår både ved privat og offentlig skifte, herunder yter rådgivning, samt gjennomfører prosedyreoppdrag.

Vi tilbyr juridisk bistand innenfor ordningen med fri rettshjelp på rettsområdet hvor økonomiske vilkår for dette er oppfylt.

Regler for fri rettshjelp

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Geir Olav
Pedersen
Advokat/partner
Eli
Øverås
Advokat
Morten Dragvik
Elvevoll
Advokat / Partner