Utdanningsrett

Vårt firma bistår elever og studenter med å ivareta enkeltpersoners rettigheter under sitt utdanningsløp. 

Våre advokater har blant annet erfaring fra saker innenfor problemstillinger som:

  • Skikkethetsvurderinger
  • Juks- og plagiatanklager
  • Erstatning for tapt skolegang
  • Rettigheter i grunnskolen

Universitet og høyskoler plikter i en del av sakstypene å dekke studentens nødvendige utgifter til advokat.