Utdanningsrett

Vårt firma bistår elever og studenter med å ivareta de rettigheter til utdanningssituasjonen som lovverket stiller. Våre advokater har blant annet erfaring fra saker som gjelder følgende tematikk:

  • Utestenging fra studie
  • Skikkethetsvurderinger
  • Juks- og plagiatanklager
  • Erstatning for tapt skolegang
  • Rettigheter i grunnskolen

Universitet og høyskole skal for en del av sakstypene dekke studentens nødvendige utgifter til advokat. Vi gir nærmere veiledning om dette.

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Tove Julin Pettersen
Advokat/partner
Ingrid
Aadnesen
Advokat