Utlendingsrett

Vårt firma har erfaring med å yte bistand på utlendingsrettens område, herunder både rådgivning samt bistand med søknader og klager. Vår kompetanse gjelder blant annet:

  • Asylsaker
  • Oppholds- og arbeidstillatelse
  • Familieinnvandring
  • Utvisning

Enkelte av disse sakstypene er omfattet av ordningen med fritt rettsråd.

Regler for fri rettshjelp

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Tove Julin Pettersen
Advokat/partner
Julie
Olsen
Advokat
Ingvild
Hegstad
Advokatfullmektig