• eiendom

  Sentralbordet

  Telefon: +47 99 29 40 00

  Alm. oppdragsvilkår

  Avdeling Harstad

  PB 265, 9483 Harstad
  Hans Egedes gt. 19 (XIX)

  Avdeling Tromsø

  Roald Amundsens plass 1,
  PB 179, 9252 Tromsø

  Avdeling Sortland

  Strandgata 13b
  8400 Sortland

  HARSTADKONTORET

  TROMSØKONTORET

  SORTLANDKONTORET