Nye endringer i avhendingsloven

Den 01.01.2022 skjer det viktige endringer i loven som regulerer kjøp og salg av bolig. Formålet med endringene er å skape en tryggere bolighandel, der alle parter skal få bedre informasjon om boligen ved kjøp og salg. Vi går her gjennom noen av endringene.

Den viktigste endringen er at det ikke lenger er lov å selge bolig «som den er». Endringen innebærer at kjøper ikke lenger bærer risikoen for skjulte feil og mangler ved boligen.

En annen viktig endring er nye forskriftskrav til tilstandsrapport, der boligen skal undersøkes langt grundigere enn det som har vært gjort tidligere. Dette blir viktig for selger som ikke lenger kan ta generelle forbehold. Det er ikke et krav til å bruke forskriftsmessig tilstandsrapport, men selger tar en svært stor risiko ved å ikke innhente slik rapport.

Kjøper regnes for å kjenne til opplysningene som fremgår av tilstandsrapporten, og opplysningene kan ikke senere påberopes som en mangel. Kjøpers undersøkelsesplikt tydeliggjøres dermed ved lovendringen.