NYHETER💬

Endringer i reglene om fri rettshjelp

Innenfor enkelte typer saker kan man få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en sak for domstolene. Det vil si at kostnadene til advokatbistand helt eller delvis dekkes av staten. Saker som eksempelvis omfattes av ordningen er familiesaker, erstatning for personskade, eller oppsigelse i arbeidsforhold. Les mer..

FROKOSTMØTE

Sammen med Næringsforeningen i Tromsøregionen inviterer vi til frokostmøte om Statsbudsjettet 2023. Frokostmøtet finner sted i Næringslivets hus tirsdag 11. oktober kl. 08.30.

For nærmere informasjon se arrangementet

Flott å kunne holde foredrag igjen!

Vi i Advokatfirmaet FINN er glade for at samfunnet har åpnet opp og vi igjen kan invitere til foredrag og temakvelder. De siste ukene har vi holdt fem foredrag om fremtidsfullmakt og arv, temakveld om jordskifte og to frokostmøter om arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for sykemeldte. 

Usikkerhet tilknyttet politiets tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker

I lys av forslaget om rusreformen ble det et større fokus på politiets bruk av tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasaker. Spørsmål rundt hva politiet faktisk benytter av tvangsmidler og hva de egentlig har myndighet til å foreta seg har fått fokus.
Les mer..

Nye endringer i avhendingsloven

Den 01.01.2022 skjer det viktige endringer i loven som regulerer kjøp og salg av bolig. Formålet med endringene er å skape en tryggere bolighandel, der alle parter skal få bedre informasjon om boligen ved kjøp og salg. Vi går her gjennom noen av endringene. Les mer.. 

Nye senioradvokater i Advokatfirmaet FINN
 
Vi kan med glede meddele at våre dyktige kollegaer Ingrid Aadnesen og Julie Opgård Olsen fra 1. januar har blitt forfremmet til senioradvokater. Aadnesen er tilknyttet vårt Tromsøkontor og jobber i hovedsak med fast eiendom, selskapsrett og arbeidsrett. Olsen er tilknyttet Harstadkontoret og jobber i hovedsak med arv og skifte, familierett og strafferett.
Vi gratulerer dem begge med velfortjente opprykk

Advokatutgifter dekkes i kamp for å få en sak realitetsbehandlet – uavhengig av utfall

I en helt fersk avgjørelse tok Sivilombudet stilling til om hvorvidt sakskostnadsbestemmelsen i forvaltningsloven § 36 også kommer til anvendelse dersom en klage over vedtak om avisning av en klage oppheves og saken realitetsbehandles. Les mer.

Foredrag om endringer i avhendingsloven

Advokatfirmaet FINN hadde gleden av å invitere til foredrag om nye endringer i avhendingsloven den 10.1.21. Takk til alle som møtte opp og gjorde ettermiddagen interessant.

Ny partner i Advokatfirmaet FINN AS

Advokat Eli Øverås er med virking fra 1. januar 2022 tatt opp som partner i Advokatfirmaet FINN AS.
Øverås har 12-års yrkesbakgrunn fra forsikring, senest som advokat i konsernjuridisk avdeling i Van Ameyde Norway AS. Hun drev deretter egen advokatvirksomhet i 8 år fram til hun ble ansatt i Advokatfirmaet FINN AS fra 1. januar 2021. Les mer..