Samfunnsansvar

Vi er et annerledes advokatfirma. Det vises blant annet ved at det er svært viktig for oss å ta ansvar for det samfunnet vi virker i. Vår oppfatning er at et slikt ansvar må trekkes ut over vår kjernevirksomhet. For oss betyr dette at vi i enkelte tilfeller bruker vår ekspertise til å bistå organisasjoner, foreninger og enkeltindivider på Pro Bono basis. Vi tar i tillegg på oss oppdrag både i forbindelse med fri saksførsel, fritt rettsråd og vergeoppdrag.

Våre ansatte er engasjert i idrett, foreningsliv og politikk.

Vi bruker også betydelige midler til å sponse lokale lag og foreninger, med hovedfokus på barne- og ungdomsaktiviteter.