Eiendomsmegling

Advokatfirmaet FINN AS tilbyr eiendomsmegling. Advokat Morten Dragvik Elvevoll, advokat Geir Olav Pedersen og advokat Eli Øverås har sikkerhetsstillelse for eiendomsmegling, og har alle tre lang erfaring med kjøp og salg av fast eiendom.

NÆRINGSMEGLING

Vi tilbyr næringsmegling, herunder salg av fast eiendom, men også overdragelse av aksjer i single purpose eiendomsselskaper. Vi formidler også utleie av næringslokaler.

BOLIGMEGLING

Vi tilbyr boligmegling, herunder overdragelse av fast eiendom og borettsandeler. Vi kan i samarbeid med Protector Forsikring tilby eierskifteforsikring.

OPPGJØRSOPPDRAG

Når kjøper og selger har inngått avtale om erverv av eiendom direkte, vil det normalt være et krav fra bankene om at partene får bistand fra megler/advokat til kontrakt, overskjøting og oppgjør (oppgjørsoppdrag). Denne tjenesten tilbyr vi til svært konkurransedyktige priser. Også i disse tilfelle kan det være mulig å tegne eierskifteforsikring.

Ta kontakt med advokat Elvevoll, advokat Pedersen eller advokat Øverås for ytterligere informasjon om våre tjenester og tilbud.