TOTALLEVERANDØR AV
JURIDISKE TJENESTER

Advokatfirmaet FINN AS er ett av de ledende advokatfirmaene i Nord-Norge. Firmaet har ni advokater, to advokatfullmektiger og to kontoransatte, fordelt på våre kontorer i Harstad og i Tromsø. Antallet advokater og sammensetningen av individuell kompetanse sikrer at alle oppdrag blir behandlet av en spesialist med teoretisk og praktisk erfaring fra det aktuelle rettsområdet.

Advokatfirmaet FINN AS har ingen geografisk begrensning når det gjelder oppdrag. Vi har kontorer i Harstad og Tromsø. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg.

Vi tar mål av oss til å være et annerledes advokatfirma, og det er svært viktig for oss å ta ansvar for det samfunnet vi virker i. For oss innebærer dette at vi bruker vår ekspertise ut over firmaets kjerneområder. Våre advokater holder jevnlig foredrag og undervisning innenfor aktuelle fagområder. I enkelte tilfeller bistår vi også organisasjoner, foreninger og enkeltindivider på Pro Bono basis. Vi påtar oss oppdrag med fri sakførsel, fritt rettsråd og vergeoppdrag.


NYHETER

HAR DU FUNNET EN KJØPER TIL BOLIGEN DIN, ELLER PLANLEGGER DU OG SELGE?

Nå kan du selge eiendommen din selv, og la oss bistådeg med selve gjennomføringenav overdragelsen og oppgjøret. Les mer…
 

 

 

JURIDISKE ARTIKLER

Har du krav på en forsvarer?  

I en straffesak kan du ha ulik status: mistenkt, siktet eller tiltalt. Uavhengig av statusen din, har du i en straffesak alltid rett til å la deg bistå av en forsvarer. I noen saker må du imidlertid dekke kostnadene til forsvarer selv, mens i andre saker vil staten dekke utgiftene til forsvarer.Les mer…