TOTALLEVERANDØR AV
JURIDISKE TJENESTER

Advokatfirmaet FINN AS er ett av de ledende advokatfirmaene i Nord-Norge. Firmaet har ni advokater, to advokatfullmektiger og to kontoransatte, fordelt på våre kontorer i Harstad og i Tromsø. Antallet advokater og sammensetningen av individuell kompetanse sikrer at alle oppdrag blir behandlet av en spesialist med teoretisk og praktisk erfaring fra det aktuelle rettsområdet.

Advokatfirmaet FINN AS har ingen geografisk begrensning når det gjelder oppdrag. Vi har kontorer i Harstad og Tromsø. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg.

Vi tar mål av oss til å være et annerledes advokatfirma, og det er svært viktig for oss å ta ansvar for det samfunnet vi virker i. For oss innebærer dette at vi bruker vår ekspertise ut over firmaets kjerneområder. Våre advokater holder jevnlig foredrag og undervisning innenfor aktuelle fagområder. I enkelte tilfeller bistår vi også organisasjoner, foreninger og enkeltindivider på Pro Bono basis. Vi påtar oss oppdrag med fri sakførsel, fritt rettsråd og vergeoppdrag.


NYHETER

 
Innenfor enkelte typer saker kan man få økonomisk støtte til juridisk rådgivning eller støtte til å føre en sak for domstolene. Det vil si at kostnadene til advokatbistand helt eller delvis dekkes av staten.
 
Saker som eksempelvis omfattes av ordningen er familiesaker, erstatning for personskade, eller oppsigelse i arbeidsforhold. Les mer….
 

 

 

JURIDISKE ARTIKLER

Hevd av eiendomsrett 

En vanlig problemstilling vi ofte ser i relasjon til fast eiendom er at en person har brukt en annens eiendom over lengre tid, og på dette grunnlag hevder å være rettmessig eier over arealet. Dette kan blant annet skyldes upresise eller feile grenser mellom naboeiendommer.