TOTALLEVERANDØR AV
JURIDISKE TJENESTER

Advokatfirmaet FINN AS er ett av de ledende advokatfirmaene i Nord-Norge. Firmaet har ni advokater, to advokatfullmektiger og to kontoransatte, fordelt på våre kontorer i Harstad og i Tromsø. Antallet advokater og sammensetningen av individuell kompetanse sikrer at alle oppdrag blir behandlet av en spesialist med teoretisk og praktisk erfaring fra det aktuelle rettsområdet.

Advokatfirmaet FINN AS har ingen geografisk begrensning når det gjelder oppdrag. Vi har kontorer i Harstad og Tromsø. Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg.

Vi tar mål av oss til å være et annerledes advokatfirma, og det er svært viktig for oss å ta ansvar for det samfunnet vi virker i. For oss innebærer dette at vi bruker vår ekspertise ut over firmaets kjerneområder. Våre advokater holder jevnlig foredrag og undervisning innenfor aktuelle fagområder. I enkelte tilfeller bistår vi også organisasjoner, foreninger og enkeltindivider på Pro Bono basis. Vi påtar oss oppdrag med fri sakførsel, fritt rettsråd og vergeoppdrag.


NYHETER                                      

 


JURIDISKE ARTIKLER

Samboeravtaler

Et samboerskap vil opphøre en dag, enten fordi det oppstår et brudd, at samboerne gifter seg eller at en eller begge parter dør. Når dette skjer, er det viktig å ha en avtale som sier noe om det økonomiske forholdet til samboerne. Les mer..