FAGOMRÅDER


Vi tar saker med fri rettshjelp, herunder fritt rettsråd og fri sakførsel. I henhold til lov om fri rettshjelp  er det bestemte sakstyper som er omfattet, samt at det for en stor del skal foretas en økonomisk behovsprøving.

Regler for fri rettshjelp