Strafferett

Vårt firma har betydelig erfaring med arbeid innenfor strafferetten og vårt oppdragsvolum er omfattende og sammensatt. Vi bistår både personer og bedrifter.

Kombinasjonen av firmaets generelle prosedyrekompetanse og erfaringen fra både sivilrettslige og strafferettslige problemstillinger, vil ofte kunne være et verdifullt fortrinn i økonomiske straffesaker.

Vårt firma påtar seg både forsvaroppdrag og oppdrag som bistandsadvokat

Kontaktpersoner for dette fagfeltet

Rune
Stenstrøm
Advokat / Partner
Julie
Olsen
Advokat
Geir Olav Pedersen
Advokat