Arbeidsrett

Vårt firma representerer både arbeidsgiver og arbeidstaker. Vår samlede kompetanse dekker alle områder innen arbeidsretten. Mer detaljert omfatter vår bistand bl.a. følgende spørsmål og problemstillinger:

  • Ansettelsesavtaler
  • Omorganisering og nedbemanning
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Interne granskninger/kontrolltiltak
  • Oppsigelse og avskjed
  • Pensjoner
  • Konkurranseklausuler
  • Alle typer tariffspørsmål
  • Personalspørsmål generelt
  • Trygderettslige spørsmål i tilknytning til arbeidsforhold